خدمت عملیاتی شدن پروژه های دانش پژوهی اعضای هیأت علمی (شناسه در حال اخذ)

 

سامانه ملی فعالیتهای نوآورانه آموزشی (MEDED) به آدرس meded.behdasht.gov.ir، فعالیتهای نوآورانه آموزشی را در دو سطح دانشگاهی و کشوری هدایت، ارزیابی و شناسائی و بالاخره منتشر می نماید.

قابلیت های سامانه عبارتند از:

- ثبت، هدایت و ارزشیابی فرایندهای نوآورانه، دانشورانه و دانش پژوهی آموزشی

- ذخیره، آرشیو، انتشار و به اشتراک گذاری منابع آموزشی ارزشیابی شده در سطح دانشگاهی و ملی

- قابلیت جستجو و بازیافت و دسترسی به منابع آموزشی در سطح دانشگاهی و ملی

به منظور دریافت فرم شناسنامه خدمت لطفا اینجا کلیک نمایید.

مسئول ارایه خدمت:

نام و نام خانوادگی: نسیم شاه قبادیان
سمت: کارشناس EDC
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: بهداشت محیط
شرح وظایف
پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir
شماره تماس مستقیم: 02833340153
آدرس: قزوین- بلوار شهید باهنر- دانشگاه علوم پزشکی- معاونت آموزشی- مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

شماره تماس داخلی: 3748

جهت دریافت فایل تصویری فلوچارت و مراحل گردش کار لطفا اینجا کلیک نمایید.

قوانین و مقررات:

- ضروری است مستندات لازم هر طرح در سامانه پیوست شود.

- همه اطلاعات مربوطه در کادرها تکمیل شود.

- در اسرع وقت به داوری‌ها پاسخ داده شود.

مستندات مورد نیاز:

لازم است فرد متقاضی مستندات و مدارک لازم در خصوص فعالیت‌های مورد نظر را در سامانه فعالیت‌های نوآورانه آموزشی به آدرس (http://meded.behdasht.gov.ir) ثبت نماید.

مستندات ارائه شده در بخش فعالیت‌های دانش پژوهی آموزشی باید علاوه بر اطلاعات مربوط به کمیت و کیفیت فعالیت انجام شده دارای شواهدی دال بر تعامل با سطوح مختلف جامعه آموزشی علوم پزشکی در خصوص گزارش نتایج آن فعالیت باشد. مصادیق این تعامل عبارتند از برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ایراد سخنرانی در مورد نتایج فعالیت آموزشی صورت گرفته یا محصول آن به صورت مدعو در حوزه‌های وسیع‌تر (سایر دپارتمان‌ها/ دانشکده‌ها/ دانشگاه‌ها) ارائه نتایج در کنگره‌های علمی، انتشار در مجلات علمی- پژوهشی، ثبت فعالیت‌ها در وب سایت مرتبط با نوآوری آموزشی و یا موارد مشابه.

فعالیت‌هایی که وارد داوری در این سامانه می‌شوند از نظر وجود معیارهای شش گانه دانش پژوهی آموزشی (Glassik) به شرح زیر توسط کمیته دانشگاهی دانش پژوهی (طبق پیوست شماره 2) بررسی خواهند شد:

 

1- اهداف مشخص: اعضاي هيات علمي بايد اهداف خود را از فعاليت‌هاي صورت گرفته به وضوح بيان کنند.

- آيا اهداف به وضوح بيان شده است؟

- آيا اهداف بيان شده واقع بينانه و قابل دسترسي هستند؟

- آيا اهداف مورد نظردر زمينه مربوطه مهم هستند؟

 

2- آماده سازی کافی: در این قسمت آگاهی از فعالیت‌های قبلی صورت گرفته در زمینه مورد نظر، داشتن مهارت‌های لازم برای انجام فعالیت، از پیش فراهم کردن منابع مورد نیاز آن فعالیت لازم است.

3- استفاده از روش‌های مناسب: دانش پژوه باید از روش مناسب برای انجام فعالیت بهره ببرد و آن‌ها را به طور مؤثری به کار ببندد و در موارد لزوم بر حسب نیاز آن‌ها را تغییردهد. استفاده از روش‌مندی مناسب سبب می‌شود سایرین به نتایج، یافته‌ها و محصولات آن اعتماد کنند.

4- ارائه نتایج مهم: هر فعالیت دانش پژوهی با اهمیت نتایج آن، سنجیده می‌شود. نتایج باید به دانش در آن حوزه بیفزایند، باعث تحریک یادگیری شوند و یا مشکلی را در خارج از حوزه دانشگاه حل کنند.

5- معرفی مؤثر برنامه: یک فعالیت دانش پژوهی هر قدر هم که برجسته و درخشان باشد در صورتی که به دیگران ارائه نشود به اتمام نرسیده است. يك اصل در دانش پژوهي اين است كه فعاليت‌هاي انجام شده  علاوه بر داشتن ابعاد کمي و يا کيفي، بايد دربر گيرنده تعامل مجري و يا مجريان آن فعاليت با جامعه آموزش علوم پزشکي باشد.

ويژگي بارز فعاليت هاي دانش پژوهي، ارائه آن به سايرين است و لازم است که با ديگران در ميان گذاشته شود و توسط آن ها مورد نقد قرار گيرد.

 

6- ارزیابی نقادانه: این قسمت شامل تعمق و تفکر دانش پژوه در مورد فعالیت صورت گرفته، استفاده از دیدگاه‌ها و نظرات دیگران در زمینه آن فعالیت، درس گرفتن از این اقدامات در جهت بهبود بخشیدن به فعالیت خود و استفاده از نتایج آن ارزیابی‌ها برای بهبود فعالیت‌های آتی است. در این قسمت موارد ذیل مطرح می‌شود:

- آیا عضو هیأت علمی تعمق و تفکر در مورد فعاليت خود داشته است.

- آیا از ديدگاه‌ها و نظرات ديگران در زمينه فعاليت خود استفاده نموده است.

- آیا از نتايج ارزيابي‌ها براي بهبود فعاليت‌هاي آتي بهره برده است. 

وجود 4 معیار اول شرط لازم برای کسب امتیاز از هر یک از فعالیت‌های مندرج در بند 6 ماده 2 آیین نامه ارتقاء است که در این صورت فعالیت دانشورانه محسوب می‌شود. در صورت تحقق 6 معیار گلاسیک در یک فعالیت آن فعالیت مصداق دانش پژوهی آموزشی است.

- ارائه نتایج کار باید شامل مستندات و شواهدی باشد که به ثمر نشستن نتایج را کاملا شفاف نشان دهد.

- در خصوص بند 5 و6 معیار گلاسیک (معرفی مؤثر برنامه و برخورد نقادانه): «بر اساس پیوست شماره 1»

برای گروه‌های ماژور که اعضای هیأت علمی دپارتمان بیش از 10 نفر می‌باشند ارائه برنامه و ارزیابی آن در گروه مذکور کافی است اما اگر دپارتمان مربوطه تعداد اعضای هیأت علمی کمتر از 10 نفر داشته باشد لازم است ارائه برنامه در کنفرانسی با حضور اعضای هیأت علمی چندین گروه آموزشی برگزار گردد تا حداقل 10 نفر از اساتید حضور داشته باشند.

مدت زمان انجام خدمت:

مدت زمان انجام خدمت با توجه به هر طرح متفاوت است.

هزینه های مورد نیاز:

استفاده از خدمات این سامانه برای مرکز مطالعات و فرد متقاضی هزینه ای دربرندارد.

درخواست خدمت:

الف- فرد متقاضی در ابتدا پس از وارد شدن به سامانه به آدرس meded.behdasht.gov.ir ابتدا در قسمت ثبت نام اطلاعات شخصي خود را وارد مي نمايد و در انتها كد كاربري و رمز عبور خود را دريافت مي نمايد كه بهتر است هر دو كد ملي افراد باشد.

ب- در صفحه اصلي در قسمت ورود، كد كاربري و رمز عبور خود را وارد مي نمايد.

 ج- در قسمت درخواست احراز هويت دانشگاهي اطلاعات مورد نظر را تكميل مي نمايد تا دانشگاه بتواند ايشان را احراز هويت نمايد.

 د- پس تائيد احراز هويت توسط آن دانشگاه فرد مي تواند در قسمت احراز هويت من، موقعيت خود را مشاهده نمايد.

 ح- در انتها به قسمت پروپوزال نوآورانه يا ارزشيابي دانش پژوهانه رفته و اطلاعات خواسته شده را به طور كامل تكميل مي نمايد و جهت بررسي به دانشگاه خود ارسال مي‌نمايد.

ارایه خدمت:

ادمین این سامانه از طریق كد كاربري و رمز عبوری که از طرف وزارت در اختیارش قرار داده شده وارد سامانه meded.behdasht.gov.ir می شود. از طریق قسمتهای کارتابل پروپوزال نوآورانه و درخواستهای دانش پژوهانه طرح های رسیده را بررسی و برای دو داور ارسال می نماید. پس از ارائه پاسخ داوران طرحهای داروری شده را بررسی و نتیجه را به مجریان انعکاس می دهد. در صورتیکه نتیجه داوری طرح را قابل قبول بداند از طریق سامانه جهت ارزشیابی کشوری به سامانه دانشگاهی ارسال می‌نماید. و اگر نتیجه داوری مناسب نباشد طرح جهت اصلاح به مجریان عودت می گردد.

سوالات متداول:

دانش پژوهی چیست؟
فعالیت‌های دانشورانه‌ای است که شش معیار گلاسیک داشته باشد.
 

معیارهای گلاسیک چیست؟
الف- اهداف مشخص: اعضاي هيات علمي بايد اهداف خود را از فعاليت‌هاي صورت گرفته به وضوح بيان کنند. ب- آماده سازی کافی: در این قسمت آگاهی از فعالیت‌های قبلی صورت گرفته در زمینه مورد نظر، داشتن مهارت‌های لازم برای انجام فعالیت، از پیش فراهم کردن منابع مورد
 

کسی که متقاضی امتیاز دانش پژوهی است چه کاری باید انجام دهد؟
لازم است فرد متقاضی مستندات و مدارک لازم در خصوص فعالیت‌های مورد نظر را در سامانه ملی فعالیت‌های نوآورانه آموزشی به آدرس (http://meded.behdasht.gov.ir)ثبت نماید.

اعضای کمیته دانش پژوهی دانشگاهی چه کسانی هستند؟
اعضای کمیته دانش پژوهی دانشگاهی عبارتند از: معاون آموزشی دانشگاه (رئیس کمیته)، مدیر مرکز مطالعات دانشگاه (دبیر کمیته)، یک نفر از اعضای هیأت علمی به نمایندگی هیأت ممیزه دانشگاه، دو نفر از صاحبنظران و کارشناسان آموزش پزشکی به پیشنهاد مدیر مرکر مطالعات


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0